มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัย บริการวิชาการเพื่อสนองงานพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ส่งโครงร่างวิจัย / บริการวิชาการ เพื่อสนองงานพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
ภายใต้ 3 กรอบ 8 กิจกรรม (ภายใต้ประเด็นทรัพยากรพื้นถิ่นหลัก พืชจาก และ พืชมะม่วงหิมพานต์) เสนอโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท
ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.


ดาวน์โหลดข้อมูล รายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการ, รายละเอียดโครงการ อพ.สธ.,
กรอบข้อเสนอโครงการ, ลักษณะ, คุณสมบัติ, การส่งข้อเสนอโครงการ,
แบบฟอร์มโครงการ, เกณฑ์การพิจารณา
ได้ที่ https://dlink.me/PAc9V
ภายใต้ประเด็นทรัพยากรพื้นถิ่นหลัก พืชจาก (โครงการต่อยอด) พืชมะม่วงหิมพานต์ (โครงการใหม่)
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ศพท. โทร 075845538 ต่อ 5401


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th